Oferta

Obiekty realizowane

Remont instalacji elektrycznych w bloku mieszkalnym przy ul. Sportowa 6 w Rzeszowie

Roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Ustronnej do skrzyżowania z ul. Budziwojską oraz budowie kanalizacji deszczowej

Remont instalacji elektrycznych w bloku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lisa Kuli 9 w Rzeszowie

Rozbudowa ulicy Wieniawskiego w Rzeszowie

Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z zapleczem administracyjno-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” w Rzeszowie

Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego "Anna" w Rymanowie Zdroju

Stacje transformatorowe

Budową infrastruktury technicznej i dróg w Kleszczowskiej w Bogumiłowie

Wykonania przyłącza kablowego SN wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem kontenerowej stacji transformatorowej, oraz budowa linii niskiego napięcia zasilającego pole tarczowe w ramach zadania 43102 budowa pasa ćwiczeń taktycznych Twierdza w Nowej Dębie

Modernizacji stacji transformatorowej w miejscowości Pogwizdów 155

Sieci światłowodowe

Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Leżajskiego

Sygnalizacja świetlna

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej w Rzeszowie

Budowa sygnalizacji świetlnej w Rzeszowie w ramach zadania – „Rozbudowę Węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska

Obiekty przemysłowe

Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy z częścią administracyjno - socjalną w Jasionce

Hala produkcyjna z częścią socjalną i zapleczem technicznym w Łące - Solvera Gaweł Technology Spółka Akcyjna

Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych obrzeży meblowych wykonanych z kompozycji polimerowej na osnowie kopolimeru ABS” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 - POLKEMIC Sp. z o.o.

Rozbudową (modernizacją) ciągu biologicznego komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie" – Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie

Rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli

Rozbudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku –Kamiennej

Budynek magazynowo - biurowego w Krzemienicy - Bimex-Bollhof Sp. z o.o.

Oświetlenie drogowe

Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 klasy GP od skrzyżowania z al. Batalionów Chłopskich- Powstańców Warszawy km 197+066,50-198+800,000 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Rzeszowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego

Przebudowa drogi na osiedlu Koreja w Boguchwale

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ul. Nefrytowej w Rzeszowie

„Budowa oświetlenia ul. Miejskiej” - Gmina Miasto Rzeszów

„Budowa oświetlenia ul. Laurowej” - Gmina Miasto Rzeszów

„Budowa oświetlenia ul. Białogórskiej” - Gmina Miasto Rzeszów

„Budowa oświetlenia ul. Szafranowej” - Gmina Miasto Rzeszów

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)

„Budowa oświetlenia ul. Sucharskiego” - Gmina Miasto Rzeszów

„Budowa oświetlenia ul. Kopaczewskiego” - Gmina Miasto Rzeszów

Budowa i rozbudowa DW Nr 869 w Rudnej Małej

Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa

Przebudowa oświetlenia i linii nN w Tyczynie w ramach inwestycji Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie

Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Łąka i Łukawiec

Wymiana kabla oświetlenia drogowego w Głogowie Młp. przy ulicy Fabrycznej

Wymiana słupów oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Miasta Rzeszowa

Budową infrastruktury technicznej i dróg w Kleszczowskiej w Bogumiłowie

Obiekty użyteczności publicznej

Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sucharskiego w Rzeszowie

Przebudowa i rozbudowa Podkarpackie Centrum Onkologii

Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznejw ramach przebudowy bloku operacyjnego w szpitalu Miejskim w Rzeszowie- Etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu Miejskim w Rzeszowie

Modernizację Traktu porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno Położniczego w ramach projektu „Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, przy ul. Jagiellońskiej 13

Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Laboratorium Kryminalistyki KWP w Rzeszowie przy Pl. Śreniawitów 1

Budową I Komisariatu Policji na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie

Przebudowa i rozbudowa budynku Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie

Kryta pływalnia - Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjnym w Strzyżowie

Budownictwo mieszkaniowe

Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowska 1 w Rzeszowie

Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Niepodległości

Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych linii zasilających w budynku nr 8 i 10 przy ulicy Lenartowicza w Rzeszowie

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Grunwaldzkiej 17 w Rzeszowie

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych nr 3 i 4 w Nisku

Energetyka

Budowa przyłącza kablowego nn w Malawie

Wymiana linii kablowej SN Relacji Stacja transformatorowa Baranówka 4

Przebudowa linii energetycznej SN 15kV Nowe Miasto – Słocina napowietrznej na kablową przy ulicy Armii Krajowej w Rzeszowie, demontaż linii napowietrznej SN

35-105 Rzeszów, ul. Boya - Żeleńskiego 4

Projekt i realizacja: BigCom