Oferta

Obiekty realizowane

„Budowa oświetlenia ul. Miejskiej” - Gmina Miasto Rzeszów

„Budowa oświetlenia ul. Laurowej” - Gmina Miasto Rzeszów

„Budowa oświetlenia ul. Białobórskiej” - Gmina Miasto Rzeszów

„Budowa oświetlenia ul. Szafranowej” - Gmina Miasto Rzeszów

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej

Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych w Rzeszowie

Przebudowa i rozbudowa Podkarpackie Centrum Onkologii

Stacje transformatorowe

Wykonania przyłącza kablowego SN w Nowej Dębie

Modernizacji stacji transformatorowej w miejscowości Pogwizdów 155

Sieci światłowodowe

Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Leżajskiego

Sygnalizacja świetlna

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi w Rzeszowie

Budowa sygnalizacji świetlnej w Rzeszowie

Obiekty przemysłowe

Hala produkcyjna z częścią socjalną i zapleczem technicznym

Budowa hali produkcyjno – usługowo – handlowej w Jasionce

Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych obrzeży meblowych

Rozbudową (modernizacją) ciągu biologicznego w Rzeszowie

Rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli

Rozbudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku –Kamiennej

Budynek magazynowo - biurowego w Krzemienicy

Oświetlenie drogowe

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

„Budowa oświetlenia ul. Sucharskiego” - Gmina Miasto Rzeszów

„Budowa oświetlenia ul. Kopaczewskiego” - Gmina Miasto Rzeszów

Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej - Gmina Miasto Rzeszów

Budowa i rozbudowa DW Nr 869 w Rudnej Małej

Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa

Przebudowa oświetlenia i linii nN w Tyczynie

Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Łąka i Łukawiec

Wymianie kabla oświetlenia drogowego w Głogowie Młp. przy ulicy Fabrycznej

Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w Rzeszowie

Obiekty użyteczności publicznej

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej w Rzeszowie

Modernizację Traktu porodowego Klinicznego w Rzeszowie

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku w Rzeszowie

Budową I Komisariatu Policji na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie

Przebudowa i rozbudowa budynku w Rzeszowie

Budową infrastruktury technicznej i dróg w Kleszczowskiej w Bogumiłowie

Kryta pływalnia - Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjnym w Strzyżowie

Budownictwo mieszkaniowe

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Remont instalacji elektrycznych w Rzeszowie

Modernizacja instalacji elektrycznej w Rzeszowie

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych nr 3 i 4 w Nisku

Energetyka

Budowa przyłącza kablowego nn w Malawi

Wymiana linii kablowej SN Relacji Stacja transformatorowa Baranówka 4

Przebudowa linii energetycznej w Rzeszowie

35-105 Rzeszów, ul. Boya - Żeleńskiego 4

Projekt i realizacja: BigCom