KONTAKT
ELRES Sp. z o. o.
tel. 17 850 47 10
fax. 17 854 07 40
  • długoletnie doświadczenie w realizacji projektów na rynku podkarpackim;
  • wyszkoleni monterzy i profesjonalna kadra kierownicza;
  • współpraca z wiodącymi producentami materiałów z branży elektrotechniczne;
  • stałe podnoszenie kwalifikacji.

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego, komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie
Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Ciepłowniczej 2 położona jest w widłach rzeki Wisłok oraz obwodnicy kolejowej i drogowej m. Rzeszowa, w odległości ok. 3,1 km na północ od centrum miasta na prawym brzegu Wisłoka w odległości ok. 100 m od rzeki. Powierzchnia działki w granicach istniejącego ogrodzenia wynosi 22,4 ha. Rzędne terenu wynoszą 197,70 ÷ 200,50 m n.p.m. Teren o ukształtowaniu płaskim z wyjątkiem lokalnych obniżeń i wyniesień wykształconych w trakcie realizacji obiektów oczyszczalni Zakres obejmuje:  przebudowę linii zasilających SN na odcinku kolidującym z nowoprojektowanymi reaktorami 2.4, aż do budynku energetycznego;  trasy kabli zasilających nn na terenie;  trasy kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych na terenie.  modernizację i rozbudowę oświetlenia terenu;  kable zasilające dla obwodów oświetleniowych;  instalacje uziemiające;  modernizację i rozbudowę kanalizacji teletechnicznej
Powrót
© 2018 - www.elres.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i realizacja: BigCom