KONTAKT
ELRES Sp. z o. o.
tel. 17 850 47 10
fax. 17 854 07 40
  • długoletnie doświadczenie w realizacji projektów na rynku podkarpackim;
  • wyszkoleni monterzy i profesjonalna kadra kierownicza;
  • współpraca z wiodącymi producentami materiałów z branży elektrotechniczne;
  • stałe podnoszenie kwalifikacji.

Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok
Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok wraz z niezbędną budową/przebudową skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowa dróg lokalnych, budowa dróg wewnętrznych do obsługi przyległego terenu, budowa chodników i ciągów rowerowych/pieszo – rowerowych oraz budowa/przebudowa bądź zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą. W ramach niniejszej inwestycji konieczna będzie również budowa mostów, przepustów, przejazdów gospodarczych oraz przejścia dla zwierząt. Przedmiotowy odcinek drogi długości 3396,11m położony jest w województwie podkarpackim w powiecie brzozowskim na terenie gminy Brzozów, w miejscowości Brzozów i Humniska. Trasa swój początek ma w miejscowości Brzozów na skrzyżowaniu DW886 z drogą powiatową Nr 2036R Brzozów – Wara. Jest to skrzyżowanie ulic Rzeszowskiej, Legionistów i Bohaterów II Wojny Światowej. Koniec obwodnicy znajduje się w miejscowości Humniska również na DW886 przy ul. 3 Maja w miejscu włączenia istniejącej gminnej drogi wewnętrznej do DW886. Trasa obwodnicy krzyżuje się z drogą powiatową Nr 2037R Brzozów – Jabłonka oraz z projektowanym przedłużeniem ul. Piastowej w Brzozowie (droga gminna Nr 115521R). Teren przeznaczony pod projektowaną obwodnicę to w większości pola uprawne, łąki oraz nieużytki położone po wschodniej stronie miasta. Trasa przebiega również przez zagrody i gospodarstwa rolne oraz częściowo pokrywa się z istniejącymi drogami służącymi dojazdom do działek i posesji.
Powrót
© 2018 - www.elres.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i realizacja: BigCom